کارگاه آموزشی «زایمان بی درد » توسط آقای دکتر فتحی در سنت مالو فرانسه

کارگاه آموزشی «زایمان بی درد » توسط آقای دکتر فتحی در سنت مالو فرانسه امروز جمعه پانزدهم ژون  برگزارشد

کارگاه اموزشی سه روزه کنترل درد هیپنوتیزمی

کارگاه اموزشی سه روزه کنترل درد هیپنوتیزمی با عنوان Advanced hypnotherapy,Best of Iran در شهر راتویل آلمان امروز پایان یافت و شرکت کنندگان آلمانی، سوییسی و اتریشی گواهی اموزشی خود را با امضای آقای دکتر فتحی ( اعتباربخشی شده )...

جراحی بیوپسی مخاط دهان بدون بیحسی با القای هیپنوتیزم

جراحی بیوپسی مخاط دهان بدون بیحسی با القای هیپنوتیزم توسط آقای دكتر فتحی دانشیاربیهوشی -جراح دكتر صنعت خانی استاد دانشكده دندانپزشكی – فیلم با اجازه كتبی بیمارباهدف نشر علم بارگذاری شده است

جراحی هیپنوتیزمی در کنگره بین المللی مدیریت ذهن

⇐این جراحی هیپنوتیزمی توسط دکتر مهدی فتحی(دانشیار بیهوشی دانشکده ی علوم پزشکی،فوق تخصص بیهوشی) در اولین کنگره  ببین المللی مدیریت ذهن انجام گرفته است. <div id=”15319726469567382″><script type=”text/JavaScript” src=”https://www.aparat.com/embed/L1u0r?data[rnddiv]=15319726469567382&data[responsive]=yes”></script></div>

جراحی ترمیم مینسک زانو بدون بیهوشی با القای بیدردی هیپنوتیزمی

القاء هیپنوتیزم توسط آقای دکتر فتحی دانشیار بیهوشی و انجام جراحی توسط آقای دکتر آریامنش استادیار اورتوپدی

دومین جراحی فک با استفاده از روش بیدردی القایی

دومین جراحی فک با استفاده از روش بیدردی القایی: متخصصان دانشگاه علوم پزشکی مشهد با استفاده از روش بی دردی القایی توسط هیپنوتیزم موفق به انجام عمل جراحی فک شدند. به گزارش وب دا، این روش توسط دکتر مهدی فتحی...

در حال بارگذاری ...