کارگاه آموزشی «زایمان بی درد » توسط آقای دکتر فتحی در سنت مالو فرانسه

کارگاه آموزشی «زایمان بی درد » توسط آقای دکتر فتحی در سنت مالو فرانسه امروز جمعه پانزدهم ژون  برگزارشد

کارگاه اموزشی سه روزه کنترل درد هیپنوتیزمی

کارگاه اموزشی سه روزه کنترل درد هیپنوتیزمی با عنوان Advanced hypnotherapy,Best of Iran در شهر راتویل آلمان امروز پایان یافت و شرکت کنندگان آلمانی، سوییسی و اتریشی گواهی اموزشی خود را با امضای آقای دکتر فتحی ( اعتباربخشی شده )...

در حال بارگذاری ...