لطفا صبر کنید . . .

براي اولين بار در ايران صبح پنجشنبه دوازدهم اسفند ٩٥زايمان  بيدرد با هيپنوتيزم  در مشهد انجام شد و نوزاد پسر دركمال سلامت بدنيا امد
بيان تجربه اولين زايمان باهيپنوتيزم درايران ،القاء توسط اقاي دكتر مهدي فتحي ( دانشیار بیهوشی مشهد ) “براي نشر اين ويديو باهدف ترويج اين روش از خانم يعقوبيان اجازه دريافت شده است”
دومین زایمان بی درد در ایران با استفاده از روش هیپنوتیزم در بیمارستان بنت الهدی مشهد انجام شد.
بار ديگر زايمان واژينال موفق با هيپنوتيزم انجام شد.زايمان مزبور حاصل بارداري شكم اول خانم ٢٧ ساله بود كه در بيمارستان بنت الهدي مشهد تحت القائات بيدردي هيپنوتيزمي طي شد و مادر و نوزاد دركمال سلامت مي باشند. القاي هيپنوتيزم توسط آقاي دكتر مهدي فتحي استاد بين المللي هيپنوتيزم ايران و همراهي سركارخانم برهاني كارشناس […]
موفقيتي ديگر در پيشبرد علم
موفقيتي ديگر در پيشبرد علم: امروز شنبه بيست و پنجم آذر ٩٦ دو مورد ديگر زايمان طبيعي بدون درد با هيپنوتيزم توسط “آقاي دكتر مهدي فتحي” دانشياربيهوشي دربيمارستان بنت الهدي مشهد بافاصله زماني از يكديگر باموفقيت كامل انجام شد. هردو مادر باردار طي اين روند در آرامش كامل ورضايت بخش نوزادان خود را با آپگار […]
زایمانی دیگر با هیپنوتیزم در کمال بی دردی
امروز یکشنبه هفدهم دیماه ۹۶زایمانی دیگر با هیپنوتیزم در کمال بی دردی بازهم در بیمارستان بنت الهدی مشهد انجام شد. خانم دکتر فایزه تاجفر ،داروساز ، مادر بیست و نه ساله در بارداری شکم اول در کمال بیدردی و آرامش نوزاد دختر بنام بهار را به دنیا اوردند. مادر و نوزاد در سلامت کامل میباشند […]
دهمین زایمان طبیعی با هیپنوتیزم در بیمارستان بنت الهدی
‍به لطف خدا دهمین زایمان طبیعی با هیپنوتیزم در بیمارستان بنت الهدی مشهد (قطب زایمان باهیپنوتیزم در ایران)با موفقیت و بیدردی مناسب امروز چهارشنبه شانزدهم اسفند ۹۶ انجام شد. در جریان این زایمان نوزاد پسر سالم با اپگار کامل بدنیا آمد . مادر که اولین زایمان خود راتجربه می‌کرد و نیز جراح محترم از روند […]
امروز جمعه هفتم اردیبهشت ۹۷ زایمان دیگری با هیپنوتیزم
صبح امروز جمعه هفتم اردیبهشت ۹۷ زایمان دیگری با هیپنوتیزم در بیمارستان بنت الهدی مشهد انجام شد. طی این زایمان که حاصل بارداری شکم اول بود سرکارخانم دکتر مریم شجاعی فرزندشان «بهار» را در کمال سلامت و بیدردی کامل بدنیا آوردند. روند زایمان در فاز فعال بسیار کوتاه و حدود دو ساعت طول کشید درحالیکه […]
پنجشنبه چهارم مرداد زایمانی دیگر با هیپنوتیزم در بیمارستان بنت الهدی مشهد با موفقیت انجام ش
پنجشنبه چهارم مرداد زایمانی دیگر با هیپنوتیزم در بیمارستان بنت الهدی مشهد با موفقیت انجام شد . در روند این زایمان مادر باردار طی زایمان طبیعی فرزند سالم با وزن چهار کیلو و چهارصد گرم بدنیا آوردندمادر طی سه جلسه در ماه نهم بارداری تحت القای شرطی سازی هیپنوتیزم توسط آقای دکتر فتحی واقع شده […]
امروز دوشنبه بیست و نهم مرداد زایمان طبیعی دیگری با بی دردی هیپنوتیزمی
‍  امروز دوشنبه بیست و نهم مرداد زایمان طبیعی دیگری با بی دردی هیپنوتیزمی در بیمارستان بنت الهدی مشهد بدنیا آمد. طی این زایمان شکم اول تحت القای هیپنوتیزم شرطی شده نوزاد پسر با وزن ۳۴۵۰ گرم بدنیا آمد. ➖القای شرطی سازی و هیپنوتیزم آماده سازی:آقای دکتر فتحی فوق تخصص بیهوشی ➖القای هیپنوتیزم در اتاق […]
موفقیتی دیگر
‍ موفقیتی دیگر بامداد امروز سه شنبه سی ام مرداد زایمان طبیعی دیگری با بی دردی هیپنوتیزمی در بیمارستان بنت الهدی مشهد بدنیا آمد. این زایمان نیز شکم اول بود و تحت القای هیپنوتیزم شرطی شده نوزاد دختر باوزن ۳۳۵۰گرم و آپگار کامل در وضعیتی مطلوب بدنیا آمد.القای شرطی سازی و هیپنوتیزم آماده سازی:آقای دکتر فتحی […]
مادری دیگر با استفاده از نعمت هیپنوتیزم در آرامش زایمان کرد
  ✅بامداد امروز بیست و سوم شهریور خانم محبوبه علی آبادی طی زایمان طبیعی با هیپنوتیزم و بدون استفاده از داروهای بی دردی ، نوزاد دختر (آوا) را در کمال آرامش و سلامت بدنیا آوردند. جلسات آماده سازی بیدردی هیپنوتیزمی طی سه جلسه توسط آقای دکتر فتحی دانشیار بیهوشی از ماه نهم بارداری آغاز شده […]
آموزش استاندارد و صحیح هیپنوتیزم توسط “آقای دکتر فتحی”
کاربری دقیق و موثر بیدردی در زایمان ، این بار در کرمان مامای القاکننده هیپنوتیزم : خانم بتول اسدی https://t.me/hypnosis_Drfathi/1449
زایمان بی درد دیگری باهیپنوتیزم انجام شد
بامداد امروز جمعه بیست و سوم آذرماه ۹۷ زایمان طبیعی با هیپنوتیزم بدون دخالت دارو درکمال سلامت مادر و نوزاد انجام شد. روند زمانی پیشرفت این زایمان که حاصل بارداری نوبت اول بود یک سوم موارد غیرهیپنوتیزمی بود و مراحل فاز فعال زایمان ظرف سه ساعت و نیم کامل شد. انجام هیپنوتیزم توسط آقای دکتر […]
نوزاد پسر حاصل بارداری شکم اول در کمال سلامت بدنیا آمد
‍ امشب بیست و هشتم آذر ۹۷ زایمانی دیگر با هیپنوتیزم انجام شد و نوزاد پسر حاصل بارداری شکم اول در کمال سلامت بدنیا آمد ➖القای هیپنوتیزم توسط آقای دکتر فتحی فوق تخصص بیهوشی ➖عامل زایمان : خانم دکتر علوی متخصص زنان و زایمان ➖ماماهای همراه : خانم ها هراتی و خدیوی ➖محل اجرا : […]
امروز یکشنبه شانزدهم دیماه ۹۷ زایمانی دیگر با هیپنوتیزم انجام شد.
مادر و نوزاد در کمال سلامت و آرامش هستند.القای هیپنوتیزم : آقای دکتر فتحی فوق تخصص بیهوشیعامل زایمان:خانم دکتر علوی متخصص زنان و زایمانمامای همراه : خانم بی غممامای شیفت : خانم تیموریان محل خدمت: بیمارستان بنت الهدی مشهد
زایمان طبیعی دیگری با بیدردی هیپنوتیزمی انجام شد
‍ زایمان طبیعی دیگری با بیدردی هیپنوتیزمی انجام شد القای هیپنوتیزم و شرطی سازی: آقای دکتر فتحی دانشیار بیهوشی عامل زایمان خانم دکتر علوی استاد زنان و زایمان مامای همراه القای هیپنوتیزم شرطی شده: خانم جنیدی مامای شیفت :خانم قوامی مکان اجرا: مشهد بیمارستان بنت الهدی (انتشار عکس با اجازه بیمار و همسر ایشان صورت […]
زایمان طبیعی شکم اول با بی دردی هیپنوتیزمی انجام شد
امروز هیجدهم فروردین ۹۸ باردیگر زایمان طبیعی بیدرد باهیپنوتیزم انجام شد. زایمان طبیعی شکم اول با بی دردی هیپنوتیزمی انجام شد . مادر و نوزاد درکمال سلامت و آرامش هستند. القای هیپنوتیزم: آقای دکتر فتحی ، فوق تخصص و دانشیاربیهوشی عامل زایمان: خانم دکتر علوی ، استاد زنان و زایمان مامای همراه هیپنوتیزم: خانم برهانی […]
‍ زایمان بی درد دیگری با هیپنوتیزم انجام شد
‍ زایمان بی درد دیگری با هیپنوتیزم انجام شد و نوزاد سالم با آپگار کامل بدنیا آمد.القای هیپنوتیزم توسط دکتر مهدی فتحی فوق تخصص بیهوشی عامل زایمان توسط خانم دکتر قدسیه علوی استاد بیماری‌های زنان و زایمانمامای همراه و کمک هیپنوتیزم سرکارخانم برهانی مامای شیفت سرکار خانم ضروری محل زایمان: بیمارستان بنت الهدی مشهد ( […]
زایمان طبیعی دیگری با هیپنوتیزم در مشهد
زایمان شکم اول با بیدردی هیپنوتیزمی در بیمارستان بنت الهدی مشهد در تاریخ بیستم خرداد انجام شد مادر و نوزاد در کمال سلامت و آرامش هستند القای شرطی سازی هیپنوتیزم:آقای دکتر مهدی فتحی ، دانشیار و فوق تخصص بیهوشی  اجرای هیپنوتیزم در اتاق زایمان:خانم الناز امیریان کارشناس مامایی دانش اموخته هیپنوتیزم عامل زایمان : سرکار […]
زایمان بی درد دیگری با هیپنوتیزم
  زایمان بی درد دیگری با هیپنوتیزم انجام شد.القای هیپنوتیزم توسط سرکارخانم گلمکانی ، کارشناس مامایی دانش آموخته هیپنوتیزم (کارگاه آموزشی آقای دکتر فتحی) جراح عامل زایمان ، سرکار خانم دکتر آیتی متخصص زنان و زایمان محل اجرا : بیمارستان بنت الهدی مشهد
‍ زایمان بی درد دیگری با هیپنوتیزم انجام شد
 ‍ ‍ زایمان بی درد دیگری با هیپنوتیزم انجام شد.القای هیپنوتیزم و شرطی سازی توسط آقای دکتر فتحی ، فوق تخصص بیهوشی القای هیپنوتیزم در اتاق زایمان سرکارخانم گلمکانی ، کارشناس مامایی دانش آموخته هیپنوتیزم (کارگاه آموزشی آقای دکتر فتحی) جراح عامل زایمان ، سرکار خانم دکتر آیتی متخصص زنان و زایمان محل اجرا : […]
زایمان آسان و بی درد با القای خود هیپنوتیزم توسط مادر بدنبال شرطی سازی هیپنوتیزمی
زایمان آسان و بی درد با القای خود هیپنوتیزم توسط مادر بدنبال شرطی سازی هیپنوتیزمی گزارش اولین مورد از مادر مامایی که با خودهیپنوتیزم فرزندش را بدنیا آورد https://t.me/hypnosis_Drfathi/2242
زایمانی دیگر با بیدردی هیپنوتیزمی انجام شد
‍  زایمانی دیگر با بیدردی هیپنوتیزمی انجام شد القای هیپنوتیزم آماده سازی:خانم جنیدی دانشجوی دکترای مامایی هیپنوز در اتاق زایمان : خانم گودرزی،کارشناس ماماییشرطی سازی هیپنوتیزمی : دکتر فتحی ، فوق تخصص بیهوشی عامل زایمان: خانم دکتر رفیق ، متخصص زنان و زایمان محل اجرا: مشهد بیمارستان مادر
 بار دیگر زایمان بی درد با هیپنوتیزم در بیمارستان بنت الهدی
مشهدانجام شد و طی آن مادر گراوید ۲ ۳۹ هفتهکه از هفته ۳۷ شرطی سازی هیپنوتیزم توسط آقای دکتر فتحی انجام شده بودبا انقباضات خفیف ۹ صبح با دیلاتاسیون سه سانت دهانت رحم بستری شدند .از ساعت ۱۰ هیپنوتیزم در اتاق زایمان شروع شد و با زایمان فیزیولوژیک و کاملا بدون دارو در ساعت ۱۲.۳۰ […]
زایمان دیگری با هیپنوتیزم انجام شد
‍ مادر باردار:خانم عاطفه نوری نوزاد دختر :دلیار جلسات هیپنوتیزم آماده سازی و شرطی سازی جناب آقای دکتر فتحی یوگا بارداری :جنیدیمامای هیپنوتیزم :خانم گودرزیمامای بلوک :خانم گریگوریان متخصص و عامل زایمان دکتر جعفرزادهبیمارستان بنت الهدی مشهد https://t.me/hypnosis_Drfathi/2447
زایمان با هیپنوتیزم این بار در بیمارستان امام رضا
در تاریخ ۱۸ دی ماه ۱۳۹۸ نوزاد دختر در ساعت ۵:۳۰ در بیمارستان امام رضا تحت هیپنوتیزم به دنیا امد.مادر خانم ۳۱ساله گروید ۱ یک جلسه تحت شرطی سازی هیپنوتیزم قرار گرفت .از زمان فاز فعال تا زایمان تنها ۲ساعت به طول انجامید.وویس گرفته شده از مادر با رضایت ایشان و در توضیح شرایط بالینی […]
زایمانی دیگر باهیپنوتیزم جهت بی دردی در مشهد
‍ زایمانی دیگر باهیپنوتیزم جهت بی دردی در مشهد انجام شد. یکم بهمن ساعت یازده شب در بیمارستان اریا نوزاد دختری با کمک هیپنوتیزم متولد شد.مادر در دوران بارداری تحت شرطی سازی هیپنوتیزمی و نیز تمرینات یوگا توسط سرکار خانم فروغ برهانی ، کارشناس مامایی دانش آموخته دوره های هیپنوتیزم انجمن علمی هیپنوتیزم بالینی ایران […]
‍ زایمان دیگری با هیپنوتیزم در کمال بی دردی و آسایش مادر انجام شد
‍ زایمان دیگری با هیپنوتیزم در کمال بی دردی و آسایش مادر انجام شد. ظهر امروز دوشنبه ۲۲ اردیبهشت در بیمارستان آریا ، در مشهد انجام شد و طی آن نوزاد پسر بنام آریا در کمال سلامت بدنیا آمد . مادر نیز خود از گروه مامایی میباشند. القای شرطی سازی هیپنوتیزم : آقای دکتر فتحی […]
چهلمین مادری که زایمانی آسان ، بی درد و ایمن را با القای هیپنوتیزم توسط آقای دکتر فتحی تجربه کرد
‍  گزارش صوتی چهلمین مادری که زایمانی آسان ، بی درد و ایمن را با القای هیپنوتیزم توسط آقای دکتر فتحی تجربه کرد . خانم خوازه مامای همراه ایشان بوده اند https://t.me/hypnosis_Drfathi/2657
چهل و دومین زایمان با هیپنوتیزم در مشهد انجام شد
سرکار خانم یاراحمدی ، زایمان آسان و راحتی را با هیپنوتیزم در بیمارستان مادر مشهد تجربه کردند. القای هیپنوتیزم و شرطی سازی توسط آقای دکتر فتحی ، فلوشیپ بیهوشی انجام شده بود و عامل زایمان با هیپنوتیزم سرکار خانم خوازه و جراح سرکار خانم دکتر زارع متخصص زنان و زایمان و مامای شیفت سرکار خانم […]
‍زایمانی دیگر با هیپنوتیزم انجام شد
چهل و پنجمین زایمان با هیپنوتیزم در مشهد با آرامش مادر همراه شد. القای هیپنوتیزم و شرطی سازی : آقای دکتر فتحی ، آنستزیستعامل هیپنوتیزم در اتاق زایمان: سرکار خانم خوازه ، کارشناس ماماییمتخصص زنان: سرکار خانم دکتر سبحانی محل انجام :بیمارستان مادرماما ی شیفت : خانم گنابادی
زایمانی دیگر با هیپنوتیزم در کمال آرامش و بی دردی مادر و سلامت نوزاد انجام شد
زایمانی دیگر با هیپنوتیزم در کمال آرامش و بی دردی مادر و سلامت نوزاد انجام شد مادر : سرکار خانم صولتیالقای هیپنوتیزم و شرطی سازی توسط آقای دکتر فتحی مامای القای هیپنوتیزم : سرکارخانم خوازه ، کارشناس ارشد ماماییمتخصص زنان : سرکار خانم دکتر راستین بیمارستان بنت الهدی مشهدبا تشکر از سرکارخانم صولتی و همسر […]
امروز یکشنبه چهارم آبان زایمان دیگری با کمک هیپنوتیزم در بیمارستان بنت الهدی
امروز یکشنبه چهارم آبان زایمان دیگری با کمک هیپنوتیزم در بیمارستان بنت الهدی مشهد انجام شد و نوزاد دختر سالم در کمال آرامش مادر بدنیا آمد. القای آمادگی و شرطی سازی هیپنوتیزم از هفته ۳۴ بارداری طی سه جلسه توسط آقای دکتر فتحی ، فوق تخصص بیهوشی انجام شده بود. متخصص محترم زنان سرکار خانم […]
پنجاه و پنجمین زایمان بی درد با هیپنوتیزم در مشهد
پنجاه و پنجمین زایمان بی درد با هیپنوتیزم در مشهد انجام شد.مادرباردار شکم دوم زایمان با هیپنوتیزم با آرامش و بی دردی طی کرد. الفای هیپنوتیزم و شرطی سازی توسط آقای دکتر فتحی انجام شد.مامای همراه هیپنوتیزم در اتاق زایمان خانم امیریان، جراح خانم دکتر علوی ، مامای شیفت خانم رحمانی ، بیمارستان بنت الهدی […]
زایمانی دیگر با هیپنوتیزم بدون درد انجام شد
القای هیپنوتیزم و شرطی سازی: آقای دکتر فتحی فوق تخصص بیهوشی القای هیپنوتیزم در اتاق زایمان : سرکار خانم الناز امیریان کارشناس مامایی و کارشناس ارشد روانشناسی عامل زایمان : سرکار خانم دکتر ناظر زاده متخصص زنان و زایمان مامای شیفت : سرکار خانم پورهادی مکان:بیمارستان بنت الهدی مشهد با سپاس ویژه از سرکار خانم […]
‍ زایمان دیگری با هیپنوتیزم در بیمارستان بنت الهدی مشهد انجام شد
‍ زایمان دیگری با هیپنوتیزم در بیمارستان بنت الهدی مشهد انجام شد.القای هیپنوتیزم و شرطی سازی : دکتر فتحی ، فوق تخصص بیهوشیهیپنوتیزم در اتاق زایمان: خانم امیریان ، کارشناس ماماییماماهای شیفت: خانم احمدی و خانم اکبرزاده هیپنوتیزم زایمان را آسان میکند

طراحی و بازبینی توسط سعید هاشمیان