لطفا صبر کنید . . .

با دکتر آلن کروپکا رییس انجمن هیپنوتیزم اتریش امروز عصر دروین
با دکتر آلن کروپکا رییس انجمن هیپنوتیزم اتریش امروز عصر دروین دیدار داشتم .ایشان هم سال آینده در کنگره هیپنوتیزم در مشهد حضور پر رنگی خواهد داشت. وی حضور قبلی در مشهد را فرصتی بی نظیر توصیف کرد . دیدار داشتم .ایشان هم سال آینده در کنگره هیپنوتیزم در مشهد حضور پر رنگی خواهد داشت. […]
1 2

طراحی و بازبینی توسط سعید هاشمیان