لطفا صبر کنید . . .

پایان نامه

ژانویه 9, 2021 توسط admin0
download-1.jpg
ردیف عنوان پایان نامهچکیده
1بررسي نقش عوامل احتمالي موثر دروقوع كمردرد بعد از انجام آنستزي اسپاينال در اعمال جراحي اندام تحتانيدریافت فایل
2مقايسه ميزان خونريزي در اعمال شفت ران به دو روش استفاده از ترانگزاميك اسيد و القائ هيپوتانسيون كنترولهدریافت فایل
3بررسی اثر هیپنوتیزم بر کاهش درد پس از کوله سیستکتومی لاپاروسکوپیک
4بررسی مقایسه ای تجویز سرم هماکسل با سرم رینگر بر تغییرات لاکتات خون در عمل جراحی آپاندکتومی
5بررسي زمان واكنش پس از مصرف داروي ونلافاكسين در جمعيت سالم و بيماران افسردهدریافت فایل
6ارزيابي تغييرات ديناميكي سيگنال مغزي در حين اعمال ضربانهاي دوگوشيدریافت فایل
7تاثير تصويرسازي هيپنوتيزمي و غير هيپنوتيزمي بر عملكرد ويادگيري مهارت پرتاب آزاد بسكتبالدریافت فایل
8بررسي اثربخشي هيپنوتراپي بركيفيت زندگي وكاهش قند خون ناشتاي بيماران ديابتيدریافت فایل
9بررسي ميزان تاثير استفاده از تكنيك خودهيپنوز بر كيفيت تنفسي بيماران آسمي
10بررسي اثربخشي هيپنوتراپي بركاهش نشانه هاي فوبي اجتماعي ،اضطراب امتحان و پيشرفت تحصيلي دانش آموزاندریافت فایل
11بررسي اثربخشي هيپنوتراپي بركاهش اضطراب امتحان و افزايش عزت نفس نوجواناندریافت فایل
12مقايسه كارايي آموزش گروهي هيپنوتيزم با آموزش شناختي – رفتاري گروهي در اختلال اضطراب اجتماعيدریافت فایل
13مقايسه ميزان اثربخشي هيپنوتراپي شناختي رفتاري گروهي برافزايش عزت نفس نوجواناندریافت فایل
14مقایسه دو روش شناخت درمانی و هیپنو تراپی در درمان بیماران دارای فوبی اجتماعی
15اثربخشي هيپنوتراپي شناختي برگرايش سالمندان به مولفه هاي رواني مثبتدریافت فایل
16اثربخشي هيپنوتراپي شناختي بربهبوداختلال هراس اجتماعي وافزايش انسجام دروني در دانشجوياندریافت فایل
17هيپنوتيزم درماني شناختي رفتاري هراس اجتماعي:يك مطالعه چند آزمودنيدریافت فایل
18كاربرد هبپنوتيزم دركنترل درد و اعمال جراحيدریافت فایل
19بررسی تأثیر هیپنوتیزم بر سیگنال مغزی (EEG) در هنگام رجوع به حافظه دیداری فعالدریافت فایل
20مقايسه نتايج و پيامدهاي هرنيورافي به روش جديد لاپاروسكوپي با پورت منفرد نافي دردختران يك تا چهارده سال باروش هرنيوتومي بازدریافت فایل
21بررسي مقايسه اي ثبات هموديناميك بين پروپوفول و اتوميديت در انتوباسيون اورژانس بيماران غير جراحي
22مقایسه نتیجه بخیه روده به روش سنتی با فیبرین گلودر موش
23بررسي ميزان استفاده اعضاي هيئت علمي دانشگاه علوم پزشکي مشهد از شيوه آموزش مبتني بر شواهددر نيم سال تحصيلي دوم 92-دریافت فایل
24مقايسه ميزان خونريزي در اعمال جراحي هرني ديسک بين مهره اي به دو روش استفاده از آپروتينين و القاء هيپوتانسيون کنترولهدریافت فایل
25مقايسه اداره راه هوايي به روش لارنژيال ماسک ايروي در مقابل انتوباسيون تراشه ازجهت ميزان بروز تهوع و استفراغ بعد از عمل جراحي استرابيسمدریافت فایل
26بررسي مقايسه ايHigh powerfull magnet با ترميم سنتي توسط بخيه دستي درآناستوموز روده موشدریفت فایل
27مقايسه بالانس اکسيدان و آنتي اکسيدان، ميزان رسوب گلبولي و پروتئين Cراکتيو در سرم بيماران کانديد عمل پيوند شريان کرونري بدون استفاده از پمپ، مراجعه کننده به بخش جراحي قلب بيمارستان امام رضا در بازه زماني دي ماه 91 تا مهرماه 92دریافت فایل
28اثربخشي مداخله ای مبتنی بر نمايش فيلم (اموزشی و آشناسازی با فضای اتاق عمل) در کاهش اضطراب بيماران تحت عمل جراحیدریافت فایل
29مقایسه هیپنوتراپی و حساسیت زدایی منظم در درمان هراس اجتماعیدریافت فایل
30اثربخشی حساسیت زدایی از طریق حرکت چشم و باز پردازش بر افزایش عزت نفس دانش آموزان هنرستان
31اثر بخشی هیپنوتیزم گروهی بر میزان افزایش عزت نفسدریافت فایل
32اثربخشی هیپنوتراپی شناختی در کاهش اضطراب و نشانگان افسردگی بیماران افسردهدریافت فایل
33اثربخشی هیپنوتیزم درمانی گروهی بر کاهش اضطراب امتحان دانش آموزاندریافت فایل
34تاثیر آموزش تلقینی بر پیشرفت تحصیلی
35تاثیر دو شیوه درمانی آموزش خودهیپنوتیزم و سیتالوپرام بر اضطراب صفت – حالت و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به اختلال اضطراب فراگیردریافت فایل
36بررسی اثربخشی هیپنوتیزم درمانی برکاهش سردردهای تنشیدریافت فایل
37بررسی اثربخشی هیپنوتیزم در درمان اختلال بدخوابی
38تاثیر آموزش خودهیپنوتیزمی بر کاهش اضطراب و علایم حیاتی عمل جراحیدریافت فایل
39مقایسة اثر بخشی درمان شناختی ـ رفتاری گروهی و هیپنوتیزم‌درمانی شناختی ـ رفتاری در کاهش نشانگان اختلال استرس پس از آسیب و علائم همبود با آندریافت فایل
40اثر بخشی هیپنوتیزم در کنترل فشار خون بالای وابسته به استرسدریافت فایل
41بررسی سرعت هدایت عصبی در بيدردي هيپنوتيزميدریافت فایل
42بررسی اثر هیپنوتیزم بر بی دردی پس از جراحی هرنی اینگوینالدریافت فایل
43بررسي اثر آموزش مهارت‌های ارتباطی به پرستاران در کاهش اضطراب عمل وافزايش رضايتمندي بیماران بخش جراحی عمومیدریافت فایل
44بررسي ميزان استفاده اعضاي هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي مشهد از شيوه آموزش مبتني بر شواهددر نيم سال تحصيلي دوم 92-93دریافت فایل
45بررسي مولفه هاي شخصيتي برهيپنوتيزم پذيريدریافت فایل
46اثر بخشی آموزش ذهن آگاهی و ریلکسیشن ذهنی همرا با رویکردDIRدرکاهش علائم اختلال بیش فعالی ونقص توجه دردانش آموزان دختر مبتلا به ADHD پایه پنجم تا ششم مدارس ابتدایی ناحیه 6 مشهددریافت فایل
47مقایسه اثربخشی هیپنوتیزم درمانی با بیوفیدبک بر کاهش توجه متمرکز بر خود و افزایش عزت نفس در مبتلایان به اضطراب اجتماعیدریافت فایل
48اثربخشی آموزش مهارت حل مسئله بر کاهش اضطراب والدین کودکان تحت عمل جراحیدریافت فایل
49بررسی مقایسه ای هیپنوتیزم بیوفیدبک و تن ارامی در کاهش
درد و اضطراب بیماران مالتبپل اسکلروزیس(MS)
دریافت فایل
50اثربخشی خودهیپنوتیزم بر فشارخون ناشی از اضطرابدریافت فایل
51بررسی اثربخشی هیپنوتیزم بر کاهش درد و اضطراب تعویض پانسمان سوختگیدریافت فایل
52بررسی رابطه هوش هیجانی با میزان هیپنوتیزم پذیریدریافت فایل
53اثر بخشی القائات هیپنوتیزمی بر کاهش اضطراب بیماران کاندید جراحی قلب بازدریافت فایل
54ارزیابی تغییرات بالانس اکسیدان –آنتی اکسیدان در بیماران کاندید جراحی کوله سیستیکتومی الکتیو دریافت کننده پره مدیکاسیون و القائات هیپنوتیزمی به منظور کاهش اضطرابدریافت فایل
55بررسی میزان موفقیت فلوشيپ‌هاي بيهوشي قلب و رزيدنت‌هاي تحت آموزش درکانولاسیون ورید مرکزی اینترنال جوگولر به دو روش تحت گاید سونوگرافی ولندمارک‌های آناتومیکدریافت فایل
56بررسی اثربخشی هیپنوتیزم درمانی گروهی برکاهش اضطراب امتحان دانش آموزاندریافت فایل
57مقایسه ميزان التهاب وعفونت کاتتر ورید مرکزی بین سه مارك مختلف داراي پوشش انتي باكتريال و بدون آندریافت فایل
58بررسی ارتباط تیپ شخصیتی D و عمق بیهوشی در بیماران کوله سیستکتومی لاپاروسكوپيك انتخابیدریافت فایل
59اثر بخشی آموزش خودهیپنوتیزم بر کاهش اضطراب و افزایش عزت نفس دانشجویان دندانپزشکی مشهد
60بررسی کارایی هیپنوآنالژزیا در جراحی دندان عقل نهفته مندیبلدریافت فایل
61بررسی تاثیر هیپنوتیزم اریکسونی در درمان سردردهای تنشیدریافت فایل
62مقایسه دو روش بیهوشی تهویه کنتروله و تهویه خودبخودی دربرونکوسکوپی ریژید در بیماران مبتلا به آسپیراسیون جسم خارجی مراجعه کننده به بیمارستان دکتر شیخ
63مقایسه اثربخشی هیپنوتراپی و شناخت درمانی گروهی بر عادت به استفاده از تلگرام در بین نوجوانان و جوانان 14 تا 24 سال
64بررسی کارایی هیپنوآنالژزیا در میزان درد پس از جراحی دندان عقل نهفته فک پاییندریافت فایل
65مقایسه اثربخشی درمان شناختی – رفتاری گروهی و هیپنوتراپی در کاهش شدت علایم و نشانه های هراس اجتماعی و میزان فعالیت سیستم های مغزی رفتاری مبتلایان – دانشگاه علوم پزشكي زنجان
66بررسی اثرپیشگیرانه چسب فیبرینی غنی از پلاکتها در کاهش خونریزی پس از اعمال جراحی بای پس کرونر
67مقایسه اثربخشی دارودرمانی وهیپنوتراپی در کاهش دردهای دوران قاعدگی
68بررسی ارتباط میزان هیپنوتیزم پذیری براساس مقیاسHIP با اختلال جنسی در زنان متاهل سبزوار
69اثربخشی هیپنوتراپی شناختی بر کاهش استرس ادراک شده در بیماران مبتلا به ام اس
70بررسی تاثیر هیپنوتیزم برکاهش درد مادران باردار حین زایمان طبیعی
71بررسی اثر هیپنوتیزم در کاهش سوگیری اعتیاد به سیگار
72مقایسه تاثیر سه روش هیپنوتیزم، کاربرد نیتروس اکساید و هدایت رفتاری معمول در سطح اضطراب وهمکاری بیماران دبستانی در هنگام تزریق بی‌حسی موضعی و درآوردن دندان: کارآزمایی بالینی تصادفی
73بررسی اثربخشی خودهیپنوتیزم بر کاهش وزن ، خود کارآمدی سبک زندگی مربوط به وزن و ویژگی های شخصیتی در افراد چاق
74بررسی اثربخشی خودهیپنوتیزم بر کاهش اضطراب و افزایش عزت نفس دانش آموزان خوابگاه
75بررسی تاثیر خود هیپنوتیزم بر ترس و درد زایمان طبیعی در زناندریافت فایل
76بررسی مقایسه‎ای عملکرد کلیوی بیماران بر اساس معیار KDIGO در جراحی گرافت بای‎پس کرونری در دو روش تحت پمپ قلبی ریوی و بدون پمپ در بیماران با سندروم برون ده قلبی پایین پس از عمل
77بررسي و مقايسه اثر دو محلول کاردیوپلژی سنت توماس I و سنت توماس II بر ميزان لاكتات سينوس كرونري در بيماران دریچه میترال جراحي قلب باز
78مقایسه مکانیک ریه پس از عمل جراحی دریچه دهليزي بطني با استفاده از پمپ ریوی به دو روش بدون ونتیلاسیون مکانیکی و ونتیلاسیون مکانیکی با حجم يك سوم حجم معمول
79بررسی اثر هیپنوتیزم در تسریع ترمیم زخم های ناشی از بیوپسی بافت نرم دهان
80تعیین ارتباط بین امتیاز STS risk score score (انجمن جراحان توراکس ) ومیزان بروزدلیریوم بعد عمل در ICU در جراحی بای پس عروق کرونر به روش off pumpدریافت فایل
81بررسی مقایسه ای اثرمحلول پرایم حاوی دگزامتازون با محلول پرایم حاوی متیل پردنیزولون در میزان وقوع دلیریوم پس از جراحی در بیماران تحت جراحی قلب باز به روش استفاده از پمپ بای پس قلبی ریوی
82پیش بینی اختلال در عملکرد روزانه بیماران مبتلا به درد مزمن براساس سبکهای دلبستگی ، تنظیم هیجان ، انعطاف پذیری و کارآمدیدریافت فایل
83بررسی تاثیر هیپنوتراپی شناختی بر ناتوانی ناشی از سردرد و استحکام روانی در زنان مبتلا به سردرد تنشی مزمندریافت فایل
84اثربخشی هیپنوتراپی شناختی_تحولی بر تمایزیافتگی خود، تعارضات زناشوئی و معناداری زندگی زنان متاهلدریافت فایل
85

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *.

به صورت خودکار کلمات فینگلیش را به فارسی تبدیل کن. در صورتی که می‌خواهید انگلیسی تایپ کنید Ctrl+g را فشار دهید.

طراحی و بازبینی توسط سعید هاشمیان